Jagiellonian University Repository

"Tłumacz rzeczy" Randalla Munroe : zadania tłumacza książki objaśniającej świat obrazami

pcg.skipToMenu

"Tłumacz rzeczy" Randalla Munroe : zadania tłumacza książki objaśniającej świat obrazami

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa