Jagiellonian University Repository

Wirtualna rzeczywistość jako przestrzeń do samorealizacji lub zatracenia tożsamości jednostki

pcg.skipToMenu

Wirtualna rzeczywistość jako przestrzeń do samorealizacji lub zatracenia tożsamości jednostki

Show full item record

dc.contributor.author Mikołajczyk, Magdalena [USOS13447] pl
dc.contributor.editor Kučerenko, Ê. V. pl
dc.contributor.editor Rusakov, S.S. pl
dc.date.accessioned 2019-03-01T13:00:13Z
dc.date.available 2019-03-01T13:00:13Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-617-7706-74-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69569
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wirtualna rzeczywistość jako przestrzeń do samorealizacji lub zatracenia tożsamości jednostki pl
dc.title.alternative Virtual reality as a space for self-realization or for the loss of the identity pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Vìnnicâ : Tvori pl
dc.description.physical 91-98 pl
dc.description.additional Na publ. literówka w tytule ("tozsamości") pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł bada rozwój tożsamości jednostki w wirtualnym świecie, w celu określenia kierunku i stopnia jej transformacji. Pomimo szybkiego rozprzestrzeniania się środowisk wirtualnych, do tej pory nie opracowano modelu, który w pełni oddawałby złożoność całego procesu i identyfikowałby cały konglomerat aspektów osobistych, społecznych i relacyjnych. Opierając się na obszernej bazie dostępnej literatury, zamierzam przedstawić kompilację zastosowań wirtualnej rzeczywistości oraz jej wpływu na osobowość i samorealizację użytkownika. pl
dc.subject.pl świat wirtualny pl
dc.subject.pl tożsamość wirtualna pl
dc.subject.pl ucieczka od świata realnego pl
dc.subject.pl tożsamość, pl
dc.subject.pl samorealizacja pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.publication 0,54 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Гуманітарний корпус : збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії = Gumanìtarnij korpus : zbìrnik naukovih statej z aktualʹnih problem fìlosofìï, kulʹturologìï, psihologìï, pedagogìki ta ìstorìï = Humanitarian corpus : Collection of scientific articles on contemporary problems of philosophy, cultural studies, psychology, pedagogy and history pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference XIV Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ "Aktualʹnì problemi Gumanìtarnih Nauk u Doslìdžennâh Molodih Naukovcìv"; 2018-08-06; 2018-08-06; Kijów; Ukraina; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 28; liczba stron 188; liczba arkuszy wydawniczych 13; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa