Jagiellonian University Repository

Edukacja jako identyfikacja : filozoficzne podstawy rozwoju w buddyzmie tybetańskim

Edukacja jako identyfikacja : filozoficzne podstawy ...

Show full item record

dc.contributor.author Przybysławski, Artur [SAP14006442] pl
dc.date.accessioned 2015-05-13T09:03:44Z
dc.date.available 2015-05-13T09:03:44Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6947
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Edukacja jako identyfikacja : filozoficzne podstawy rozwoju w buddyzmie tybetańskim pl
dc.title.alternative Education as identification : philosophical foundation of development in tibetan buddhism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-87 pl
dc.identifier.weblink http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/89352515/06%20edukacja%20jako%20identyfikacja.pdf pl
dc.subject.pl esencja tathagaty pl
dc.subject.pl natura umysłu pl
dc.subject.pl identyfikacja pl
dc.subject.pl medytacja pl
dc.subject.en mediation pl
dc.subject.en identification pl
dc.subject.en nature of mind pl
dc.subject.en essence of Tathagata pl
dc.description.series Estetyka i Krytyka - Instytut Filozofii. Uniwersytet Jagielloński pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal The Polish Journal of the Arts and Culture pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-12-08 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska