Jagiellonian University Repository

Gry z konwencjami, realiami i demonologią słowiańską w Innych baśniach Zbigniewa Brzozowskiego

pcg.skipToMenu

Gry z konwencjami, realiami i demonologią słowiańską w Innych baśniach Zbigniewa Brzozowskiego

Show full item record

dc.contributor.author Zarych, Elżbieta [SAP13002110] pl
dc.date.accessioned 2019-02-27T09:05:28Z
dc.date.available 2019-02-27T09:05:28Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69329
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Gry z konwencjami, realiami i demonologią słowiańską w Innych baśniach Zbigniewa Brzozowskiego pl
dc.title.alternative Playing with conventions, realities and Slavic demonology in Zbigniew Brzozowski's "Inne baśnie" (Other Fairy Tales) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 290-308 pl
dc.identifier.weblink https://rcin.org.pl/dlibra/publication/148292/edition/119745/content pl
dc.abstract.pl Inne baśnie Zbigniewa Brzozowskiego to ciekawy przykład baśni literackich, bazujących na demonologii słowiańskiej, ludowych wierzeniach i opowieściach, dziełach etnograficznych, folklorystycznych i literackich oraz na polskich realiach, postaciach, wydarzeniach i utworach. Nie za siedmioma morzami i siedmioma górami, ale w Krakowskiem i Kieleckiem, w Pińczowie, Kijach czy Łowczówku pojawiają się płanetniki, sporysze, czarownice i zmory, a obok nich Oskar Kolberg czy Adam Mickiewicz. Pisarz bawi się baśniami, wprowadzając do nich różne tematy i elementy. Gra gatunkami, utworami, motywami, traktując demonologię, literaturę i własną twórczość jak wielki magazyn, z którego czerpiąc, tworzy charakterystyczne opowieści, baśnie inne pod wieloma względami. pl
dc.abstract.en Inne baśnie (Other Fairy Tales) by Zbigniew Brzozowski are an interesting example of literary fairy tales, based on Slavic demonology, folk beliefs and stories, ethnographic, folkloric and literary works as well as on Polish realities, characters, historical events and works. Not in a kingdom far away, but in southern Poland, near Cracow and Kielce, in Pińczów, Kije or Łowczówek, płanetnicy, sporysze, witches and nightmares appear, and also Oskar Kolberg and Adam Mickiewicz. The writer plays with fairy conventions, introducing other various subjects and elements. Playing with genres, works, motifs, treating Slavic demonology, literature and his own work as a large storehouse, and taking from it, creates characteristic stories in his own style, fairy tales other than all. pl
dc.subject.pl gry literackie pl
dc.subject.pl demonologia słowiańska pl
dc.subject.pl baśnie pl
dc.subject.pl Zbigniew Brzozowski pl
dc.subject.pl Oskar Kolberg pl
dc.subject.en literary games pl
dc.subject.en Slavic demonology pl
dc.subject.en fairy stories pl
dc.subject.en Zbigniew Brzozowski pl
dc.subject.en Oskar Kolberg pl
dc.description.number 5 (173) pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.18318/td.2018.5.17 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Wyobraźnia antynomiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-10-01 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa