Jagiellonian University Repository

On manner/result complementarity

pcg.skipToMenu

On manner/result complementarity

Show full item record

dc.contributor.author Biały, Adam pl
dc.date.accessioned 2019-02-26T09:00:31Z
dc.date.available 2019-02-26T09:00:31Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1732-8160 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69218
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title On manner/result complementarity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 151-171 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 170-171 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest omówienie zjawiska dotyczącego wymienności występowania dwóch elementów znaczeniowych w rdzeniach czasownikowych (manner/result complementarity, Levin i Rappaport Hovav 1991, 2006). Jako model badawczy została przyjęta analiza znaczenia leksykalnego, zakładająca dekompozycję na predykaty pierwotne, która determinuje strukturę składniową na poziomie pogranicza leksykonu i składni. Głównym założeniem wspomnianej restrykcji jest możliwość leksykalizacji przez dany rdzeń czasownikowy tylko jednego elementu znaczenia. Ograniczenie to z jednej strony wpływa na charakterystykę składniową klas czasowników, z drugiej zaś pozwala na wyjaśnienie tej charakterystyki. Analiza polskich przykładów jest spojrzeniem na wspomniane zjawisko językowe z perspektywy innego języka celem weryfikacji reguł leksykalnych przedstawionych przez Levin i Rappaport Hovav (2006, 2013). Jako element dyskusji została również omówiona relacja pomiędzy wykładnikami morfologicznymi rezultatu czynności w formie przedrostków czasownikowych a semantycznym elementem celu charakteryzującym polskie czasowniki rezultatywne. pl
dc.abstract.en The aim of the paper is to discuss the Manner/Result Complementarity (Levin and Rappaport Hovav 1991, 2006) as one of the restrictions on the construal of lexical meaning at the level of lexicon-syntax interface from the perspective of Polish. The investigation of the manner/result complementarity provides good ground for the analysis of the nature of the relationship between the lexical meaning of a verb and the associated syntactic projection of a verb phrase. The investigation of Polish examples in the paper is presented as a test for the cross-linguistic validity of the complementarity. In the course of the discussion, the role of morphological marking is integrated into the analysis as reflecting the lexicalization pattern of Polish result verbs. pl
dc.subject.pl leksykon pl
dc.subject.pl struktura zdarzeń pl
dc.subject.pl prefiksy werbalne pl
dc.subject.pl proces pl
dc.subject.pl rezultat pl
dc.subject.en lexicon pl
dc.subject.en event structure pl
dc.subject.en verbal prefixes pl
dc.subject.en manner pl
dc.subject.en result pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23005920SPL.13.008.1689 pl
dc.identifier.eissn 2300-5920 pl
dc.title.journal Studies in Polish Linguistics pl
dc.language.container eng pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa