Jagiellonian University Repository

Współdziałanie Kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi : wybrane zagadnienia prawne

pcg.skipToMenu

Współdziałanie Kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi : wybrane zagadnienia prawne

Show full item record

dc.contributor.author Zarzycki, Zdzisław [SAP11015887] pl
dc.date.accessioned 2019-02-25T15:06:52Z
dc.date.available 2019-02-25T15:06:52Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 2081-8882 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69201
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode *
dc.title Współdziałanie Kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi : wybrane zagadnienia prawne pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 23-60 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. pl
dc.identifier.weblink http://www.kul.pl/files/214/studia_10/zdzislaw_zarzycki_studia_z_prawa_wyznaniowego_102007.pdf pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.publication 2,2 pl
dc.identifier.eissn 2544-3003 pl
dc.title.journal Studia z Prawa Wyznaniowego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-25 pl
dc.participation Zarzycki, Zdzisław: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa