Jagiellonian University Repository

Historia sztuki II Rzeczypospolitej : perspektywy badawcze

pcg.skipToMenu

Historia sztuki II Rzeczypospolitej : perspektywy badawcze

Show full item record

dc.contributor.author Szczerski, Andrzej [SAP11017638] pl
dc.date.accessioned 2019-02-25T14:34:51Z
dc.date.available 2019-02-25T14:34:51Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0080-3472 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69195
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Historia sztuki II Rzeczypospolitej : perspektywy badawcze pl
dc.title.alternative History of art of the Second Polish Republic : research perspectives en
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-9 pl
dc.description.volume 43 pl
dc.description.publication 0.7 pl
dc.identifier.doi 10.24425/rhs.2018.124932 pl
dc.title.journal Rocznik Historii Sztuki pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii Sztuki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska