Jagiellonian University Repository

Sedymentacja mad wiślanych w Tyńcu

pcg.skipToMenu

Sedymentacja mad wiślanych w Tyńcu

Show full item record

dc.contributor.author Szmańda, Jacek B. pl
dc.contributor.author Łokas, Edyta pl
dc.contributor.author Wachniew, Przemysław pl
dc.contributor.author Michno, Anna [SAP11015996] pl
dc.contributor.author Kalicki, Tomasz pl
dc.contributor.author Szwarczewski, Piotr pl
dc.contributor.author Przegiętka, Krzysztof pl
dc.contributor.author Radwanek-Bąk, Barbara pl
dc.date.accessioned 2019-02-25T09:56:41Z
dc.date.available 2019-02-25T09:56:41Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1644-3586 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69134
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sedymentacja mad wiślanych w Tyńcu pl
dc.title.alternative Sedimentation of the Vistula overbank deposits at Tyniec pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 157-172 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 170-172 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2018/Numer-155/art/13641/ pl
dc.subject.pl litologia mad pl
dc.subject.pl datowanie luminescencyjne pl
dc.subject.pl aktywność radioizotopów pl
dc.subject.pl tempo sedymentacji pl
dc.subject.pl koncentracja metali ciężkich pl
dc.subject.pl równina zalewowa pl
dc.subject.pl dolina górnej Wisły pl
dc.subject.en lithology of overbank deposits pl
dc.subject.en luminescence dating pl
dc.subject.en radionuclide activity pl
dc.subject.en deposition rate pl
dc.subject.en heavy metals concentration pl
dc.subject.en floodplain pl
dc.subject.en upper Vistula river valley pl
dc.description.number 155 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20833113PG.18.019.9542 pl
dc.identifier.eissn 2083-3113 pl
dc.title.journal Prace Geograficzne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-22 pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa