Jagiellonian University Repository

Następstwo tronu w Księstwie Krakowsko-Sandomierskim i Królestwie Polskim (1180-1370)

pcg.skipToMenu

Następstwo tronu w Księstwie Krakowsko-Sandomierskim i Królestwie Polskim (1180-1370)

Show full item record

dc.contributor.author Uruszczak, Wacław [SAP11005494] pl
dc.date.accessioned 2019-02-25T09:55:30Z
dc.date.available 2019-02-25T09:55:30Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 0070-2471 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69133
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Następstwo tronu w Księstwie Krakowsko-Sandomierskim i Królestwie Polskim (1180-1370) pl
dc.title.alternative Succession to the throne in the Kraków-Sandomierz Duchy and the Kingdom of Poland (1180-1370) pl
dc.title.alternative La succession au trône dans le principauté de Cracovie et de Sandomierz et dans le Royaume de Pologne (1180-1370) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-36 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. Streszcz. w jęz. ang. s. 35 i w jęz. fr. s. 35-36. pl
dc.identifier.weblink https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1991/1/Uruszczak.pdf pl
dc.description.volume 62 pl
dc.description.number 1 pl
dc.title.journal Czasopismo Prawno-Historyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-06-25 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Prawa Polskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa