Jagiellonian University Repository

"Nowy haft na słabej tkance przeszłości” : Karol Estreicher i Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego

pcg.skipToMenu

"Nowy haft na słabej tkance przeszłości” : Karol Estreicher i Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego

Show full item record

dc.contributor.author Bałus, Wojciech [SAP11012688] pl
dc.date.accessioned 2019-02-25T07:26:30Z
dc.date.available 2019-02-25T07:26:30Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0071-6723 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69113
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Nowy haft na słabej tkance przeszłości” : Karol Estreicher i Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.title.alternative "A New Embroidery on a Frail Tissue of the Past" : Karol Estreicher and the Collegium Maius of the Jagiellonian University in Cracow pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 107-119 pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.title.journal Folia Historiae Artium. Seria Nowa pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii Sztuki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska