Jagiellonian University Repository

III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski : 11-14 października 2017 : sprawozdanie

pcg.skipToMenu

III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski : 11-14 października 2017 : sprawozdanie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa