Jagiellonian University Repository

Zaangażowanie USA w Republice Khmerskiej (1970-1975)

pcg.skipToMenu

Zaangażowanie USA w Republice Khmerskiej (1970-1975)

Show full item record

dc.contributor.author Soja, Paweł [SAP14029406] pl
dc.date.accessioned 2019-02-22T12:37:37Z
dc.date.available 2019-02-22T12:37:37Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2080-8836 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69042
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zaangażowanie USA w Republice Khmerskiej (1970-1975) pl
dc.title.alternative American involvement in the Khmer Republic (1970-1975) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 86-106 pl
dc.identifier.weblink http://przeglad.org/wp-content/uploads/2017/11/XXII-05-Soja-Khmer.pdf pl
dc.abstract.pl Republika Khmerska to państwo zapomniane przez historyków stosunków międzynarodowych, którzy w kontekście badań nad amerykańskim zaangażowaniem w wydarzenia związane z II wojną indochińską naturalnie kierują swoją uwagę w stronę Wietnamu. Obecność Stanów Zjednoczonych w dzisiejszej Kambodży w latach 1970-1975 przedstawiana jest zazwyczaj w sposób szczątkowy, a jej znaczenie dla powodzenia całej operacji indochińskiej jest bagatelizowane. Celem artykułu jest przekrojowe ukazanie amerykańskiego wpływu na funkcjonowanie Republiki Khmerskiej, której losy pozostają w cieniu tragicznych wydarzeń, jakie w następstwie jej upadku dotknęły kraj pod rządami Czerwonych Khmerów Pol Pota. Tekst porusza problematykę strategicznej roli państwa w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Opisuje dwustronne stosunki, skupiając się na militarnej i gospodarczej pomocy USA oraz kulisach dyplomatycznej gry, mającej na celu umożliwienie przetrwania jednego z ostatnich bastionów wolnego świata w Indochinach. Autor postawił przed sobą zadanie znalezienia odpowiedzi na pytanie, czym motywowana była obecność Amerykanów w tym dalekim kraju oraz czy prowadzona przez Richarda Nixona polityka wobec Kambodży oraz poniesienie przez Stany Zjednoczone w tym wymiarze koszty można usprawiedliwić ostatecznym celem, jakim miało być niezależne od komunistycznej infiltracji i w pełni suwerenne państwo khmerskie. pl
dc.abstract.en The Khmer Republic sometimes is referred to hold the status of "the forgotten land". The term, imposed by international relations historians, reflects their ongoing tendency to pay a greater attention to Vietnam's affairs in context of studies devoted to U.S. engagement in the Second Indochina War. The presence of Americans in today's Cambodia during the 1970-1975 period is usually depicted as less meaningful factor, and its significance in terms of the success of the whole Indochina operation is unfairly diminished. The aim of this article is to present the general U.S. influence over the running of the Khmer Republic country which history remains marginalized in the shadow of tragic events related to the subsequent leadership of the Khmer Rouge after 1975. This paper raises an issue of the strategic role of the country in the U.S. foreign policy and focus on bilateral relations between United States of America and the Khmer Republic on the grounds of military and economic assistance. The additional level of analysis encompasses diplomatic games which were calculated to enable the survival of one the last anticommunism strongholds in the Indochinese Peninsula. The article aims at finding an answer to the question of actual reasons and motivations behind U.S. engagement in the Khmer Republic as well as it tries to recognize if political costs of Richard Nixon's approach towards general Lon Nol's regime can be justified by the ultimate goal of the emerging of sovereign Cambodia, free from communist infiltration. pl
dc.subject.pl II wojna indochińska pl
dc.subject.pl Kambodża pl
dc.subject.pl Lon Nol pl
dc.subject.pl Norodom pl
dc.subject.pl Sihanouk pl
dc.subject.pl Republika Khmerska pl
dc.subject.en Cambodia pl
dc.subject.en Khmer Republic pl
dc.subject.en Lon Nol pl
dc.subject.en Norodon Sihanouk pl
dc.subject.en the Second Indochina War pl
dc.description.volume 22 pl
dc.identifier.eissn 2392-067X pl
dc.title.journal Przegląd Geopolityczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-22 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska