Jagiellonian University Repository

Wyzwoleńcza Armia Kosowa : analiza struktury i ocena działalności

pcg.skipToMenu

Wyzwoleńcza Armia Kosowa : analiza struktury i ocena działalności

Show full item record

dc.contributor.author Marcinko, Marcin [SAP11019162] pl
dc.contributor.editor Czubik, Paweł [SAP11017487] pl
dc.date.accessioned 2019-02-22T11:41:43Z
dc.date.available 2019-02-22T11:41:43Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.isbn 978-83-923759-3-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69030
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wyzwoleńcza Armia Kosowa : analiza struktury i ocena działalności pl
dc.title.alternative Kosovo Liberation Army : the analysis of its structure and the assessment of its activity pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Multimedialny pl
dc.description.physical 145-183 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. Publikacja recenzowana. Publ. gł. jest pokłosiem interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Bałkany u progu zjednoczonej Europy" (Kraków, 19-20 kwietnia 2007 r.). pl
dc.identifier.weblink http://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/00c08055-43d6-4580-a5f5-9b42feca6fda pl
dc.subject.pl Wyzwoleńcza Armia Kosowa pl
dc.subject.pl wojna w byłej Jugosławii pl
dc.subject.pl Kosowo pl
dc.subject.pl niemiędzynarodowy konflikt zbrojny pl
dc.subject.pl zorganizowane grupy zbrojne pl
dc.subject.pl międzynarodowe prawo humanitarne pl
dc.subject.en Kosovo Liberation Army pl
dc.subject.en war in former Yugoslavia pl
dc.subject.en Kosovo pl
dc.subject.en non-international armed conflict pl
dc.subject.en organized armed groups pl
dc.subject.en international humanitarian law pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 2,3 pl
dc.title.container Bałkany u progu zjednoczonej Europy pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Instytut Europeistyki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-08-20 pl
dc.participation Marcinko, Marcin: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa