Jagiellonian University Repository

Historia kolekcji rękopisów romańskich z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie : studium ogólne = The history of the collection of Romance manuscripts from the former Preussische Staatsbibliothek zu Berlin, kept at the Jagiellonian Library in Kraków : the overall study

pcg.skipToMenu

Historia kolekcji rękopisów romańskich z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie : studium ogólne = The history of the collection of Romance manuscripts from the former Preussische Staatsbibliothek zu Berlin, kept at the Jagiellonian Library in Kraków : the overall study

Show full item record

dc.contributor.author Rzepka, Anna [SAP11017426] pl
dc.contributor.author Sosnowski, Roman [SAP11016382] pl
dc.contributor.author Tylus, Piotr [SAP11016928] pl
dc.date.accessioned 2019-02-21T14:55:03Z
dc.date.available 2019-02-21T14:55:03Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68984
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Historia kolekcji rękopisów romańskich z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie : studium ogólne = The history of the collection of Romance manuscripts from the former Preussische Staatsbibliothek zu Berlin, kept at the Jagiellonian Library in Kraków : the overall study pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 245 pl
dc.description.additional Tekst równolegle w j. pol. i ang. pl
dc.identifier.weblink https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.id-from-db-book-otworz-ksiazke-28439-slughistoria_kolekcji pl
dc.description.series e-Fibula; 2 pl
dc.description.edition 2. popr. i poszerz. pl
dc.identifier.eisbn 978-83-62705-08-5 pl
dc.date.accession 2019-02-21 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska