Jagiellonian University Repository

Zakres zastosowania negatywnej przesłanki wymiaru kary łącznej z art. 85 § 3 i 3a k.k.

pcg.skipToMenu

Zakres zastosowania negatywnej przesłanki wymiaru kary łącznej z art. 85 § 3 i 3a k.k.

Show full item record

dc.contributor.author Bielski, Marek [SAP11018813] pl
dc.date.accessioned 2019-02-20T15:00:24Z
dc.date.available 2019-02-20T15:00:24Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1233-2577 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68881
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zakres zastosowania negatywnej przesłanki wymiaru kary łącznej z art. 85 § 3 i 3a k.k. pl
dc.title.alternative Applicability of negative premise for aggregate sentence under Article 85 § 3 and 3a of the Penal Code pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 36-71 pl
dc.description.additional Streszcz. w j. ang. 70-71 pl
dc.identifier.weblink https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/2bielski-poprawiony.doc pl
dc.description.number 11 pl
dc.description.publication 2,5 pl
dc.title.journal Prokuratura i Prawo pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-17 pl
dc.participation Bielski, Marek: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa