Jagiellonian University Repository

Czy wolność uprawnia do dyskryminowania? Rozważania teoretycznoprawne na kanwie sprawy drukarza z Łodzi

pcg.skipToMenu

Czy wolność uprawnia do dyskryminowania? Rozważania teoretycznoprawne na kanwie sprawy drukarza z Łodzi

Show full item record

dc.contributor.author Ciszewski, Wojciech [SAP14014854] pl
dc.date.accessioned 2019-02-20T14:54:10Z
dc.date.available 2019-02-20T14:54:10Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2081-688X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68878
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czy wolność uprawnia do dyskryminowania? Rozważania teoretycznoprawne na kanwie sprawy drukarza z Łodzi pl
dc.title.alternative Does freedom provide a right to discriminate? Theoretical considerations regarding the case of the Lodz printer pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 36-53 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 52-53. Streszcz. ang. na s. 36. pl
dc.identifier.weblink http://www.forumprawnicze.eu/attachments/article/242/Ciszewski.pdf pl
dc.subject.pl wolność sumienia pl
dc.subject.pl wyłączenia światopoglądowe pl
dc.subject.pl wolność gospodarcza pl
dc.subject.pl dyskryminacja pl
dc.subject.en freedom of conscience pl
dc.subject.en conscietious exemptions pl
dc.subject.en market freedom pl
dc.subject.en discrimination pl
dc.description.number 5 (43) pl
dc.description.points 11 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.journal Forum Prawnicze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-17 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Teorii Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project 0120/NPRH3/ H21/82/2014 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa