Jagiellonian University Repository

The third person plural impersonal in Swedish : a typological account

The third person plural impersonal in Swedish : a ...

Show full item record

dc.contributor.author Data-Bukowska, Ewa [SAP11016025] pl
dc.date.accessioned 2019-02-20T13:00:32Z
dc.date.available 2019-02-20T13:00:32Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2080-1068 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68851
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title The third person plural impersonal in Swedish : a typological account pl
dc.title.alternative Konstrukcja nieosobowa z zaimkiem trzeciej os. l.mn. w języku szwedzkim : ujęcie typologiczne pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 163-193 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 190-192. Streszcz. w j. pol. PLIK pl
dc.subject.pl konstrukcje nieosobowe pl
dc.subject.pl zaimek osobowy pl
dc.subject.pl szwedzki pl
dc.subject.pl nieosobowe odczytania zaimka pl
dc.subject.pl rozmyta referencja pl
dc.subject.pl agent pl
dc.subject.en impersonals pl
dc.subject.en 3 pl personal pronoun pl
dc.subject.en Swedish pl
dc.subject.en impersonal readings pl
dc.subject.en vague reference pl
dc.subject.en agent defocusing pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.publication 4 pl
dc.identifier.doi 10.12775/LinCop.2018.012 pl
dc.identifier.eissn 2391-7768 pl
dc.title.journal Linguistica Copernicana pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Germańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska