Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Organizacja wiedzy w umyśle człowieka w świetle teorii schematów i gatunków

Organizacja wiedzy w umyśle człowieka w świetle ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska