Jagiellonian University Repository

Organizacja wiedzy w umyśle człowieka w świetle teorii schematów i gatunków

pcg.skipToMenu

Organizacja wiedzy w umyśle człowieka w świetle teorii schematów i gatunków

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska