Jagiellonian University Repository

Cinematic self-portrait of an artist : Jean Cocteau's "Le Testament d'Orphée" (1960)

pcg.skipToMenu

Cinematic self-portrait of an artist : Jean Cocteau's "Le Testament d'Orphée" (1960)

Show full item record

dc.contributor.author Jałocha, Aneta [USOS62091] pl
dc.date.accessioned 2019-02-20T12:07:31Z
dc.date.available 2019-02-20T12:07:31Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68835
dc.language eng pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.subject.other Jean Cocteau pl
dc.subject.other autoportrait pl
dc.subject.other autobiographie pl
dc.subject.other philosophie de l’art pl
dc.subject.other cinéma pl
dc.title Cinematic self-portrait of an artist : Jean Cocteau's "Le Testament d'Orphée" (1960) pl
dc.title.alternative Autoportrait filmique d’un artiste : "Le Testament d’Orphée" (1960) de Jean Cocteau pl
dc.title.alternative Filmowy autoportret artysty : "Testament Orfeusza" (1960) Jeana Cocteau pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 265-275 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2014/Numer-4/art/3839/ pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest analiza filmu Jeana Cocteau pod tytułem "Testament Orfeusza" (1960), w kontekście pojawiających się w filmie wątków autobiograficznych. W swoim eseju, opierając się na ustaleniach Philippe’a Lejeune’a, Michela Beaujoura oraz Magdaleny Podsiadło, Autorka identyfikuje sygnały autobiograficzne wykorzystane przez Cocteau w trzeciej części tzw. trylogii orfickiej. Jałocha charakteryzuje motywy zaczerpnięte z wcześniejszych dzieł reżysera, podkreślając autointertekstualny wymiar jego ostatniego filmu. Wskazuje, że film Jeana Cocteau – w którym reżyser wciela się w rolę Poety, modernistycznego Orfeusza – stanowi swoistą formę manifestacji jego poglądów estetycznych; filmowy autoportret artysty oraz jego poetyckiej wyobraźni. pl
dc.abstract.other Le but de l’article est d’analyser le film "Le Testament d’Orphée" (1960) de Jean Cocteau par rapport à sa dimension autobiographique. Magdalena Jałocha, en s’appuyant sur les conceptualisations de la pratique autobiographique, proposées par Philippe Lejeune, Michel Beaujour et Magdalena Podsiadło, repère des « signaux autobiographiques » que Cocteau a utilisés dans son film. L’auteure Cinematic self-portrait of an artist – Jean Cocteau’s Le Testament d’Orphée (1960) 275 montre des motifs et des pistes thématiques qui se répètent dans le travail et dans des dimensions auto-textuelles de l’œuvre cinématographique de ce metteur en scène. Magdalena Jałocha constate que ledit film où Cocteau-même joue le rôle du Poète (incarnation moderne d’Orphée), devrait être compris comme incarnation finale de ses concepts existentiels et esthétiques, comme autoportrait filmique de l’artiste et comme reflet de son imagination. pl
dc.subject.pl Jean Cocteau pl
dc.subject.pl autoportret pl
dc.subject.pl autobiografia pl
dc.subject.pl filozofia sztuki pl
dc.subject.pl kino pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843917RC.13.020.2722 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.date.accession 2019-02-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych