Jagiellonian University Repository

Perspektywy powołania służby wywiadowczej Unii Europejskiej

pcg.skipToMenu

Perspektywy powołania służby wywiadowczej Unii Europejskiej

Show full item record

dc.contributor.author Gruszczak, Artur [SAP11015600] pl
dc.contributor.editor Gruszczak, Artur [SAP11015600] pl
dc.date.accessioned 2019-02-20T09:34:21Z
dc.date.available 2019-02-20T09:34:21Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4565-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68796
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Perspektywy powołania służby wywiadowczej Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Prospects for the establishment of an intelligence service of the European Union pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 195-206 pl
dc.description.additional Publ. rec. Pokłosie I Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa (wrzesień 2016). Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Przedmiotem tego rozdziału jest idea tworzenia europejskiej struktury wywiadowczej. Postrzegana z perspektywy funkcjonalnej, ukazuje dylematy, problemy i trudności formowania wspólnoty wywiadowczej w ramach Unii Europejskiej. W rozdziale zawarto przegląd propozycji instytucjonalizacji współpracy wywiadowczej oraz analizę ram prawnych tego typu działań. Zwrócono uwagę na klasyczny spór między suwerennością państw członkowskich a mechanizmami ponadnarodowej integracji. To prowadzi do tezy, że jedną z głównych przeszkód na drodze ku kompleksowej europejskiej wspólnocie wywiadowczej jest niedokończona architektura instytucjonalna. pozbawiona centralnego organu wywiadowczego zapewniającego optymalizację wykorzystania informacji i danych pochodzących z państw członkowskich oraz dostarczanych przez agencje i organy UE. pl
dc.subject.pl Unia Europejska pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo pl
dc.subject.pl współpraca wywiadowcza pl
dc.subject.pl europejska agencja wywiadowcza pl
dc.subject.en European Union pl
dc.subject.en security pl
dc.subject.en intelligence cooperation pl
dc.subject.en European intelligence agency pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9918-6 pl
dc.title.container Meandry współczesnego bezpieczeństwa : między regionalizacją a globalizacją pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 18; liczba stron 274; liczba arkuszy wydawniczych 18; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych