Jagiellonian University Repository

Stephanian-Early Permian basaltic trachyandesites from the Sławków and Nieporaz-Brodła Grabens near Kraków, Southern Poland

pcg.skipToMenu

Stephanian-Early Permian basaltic trachyandesites from the Sławków and Nieporaz-Brodła Grabens near Kraków, Southern Poland

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa