Jagiellonian University Repository

"Zwyczajne" życie z nieuregulowanym statusem prawnym : różne strategie funkcjonowania polskich nieudokumentowanych imigrantów w Stanach Zjednoczonych : studium przypadku powiatu strzyżowskiego

pcg.skipToMenu

"Zwyczajne" życie z nieuregulowanym statusem prawnym : różne strategie funkcjonowania polskich nieudokumentowanych imigrantów w Stanach Zjednoczonych : studium przypadku powiatu strzyżowskiego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska