Jagiellonian University Repository

Mieczysława Kreutza obrona introspekcji : "łabędzi śpiew" czy obietnica lepszej przyszłości?

pcg.skipToMenu

Mieczysława Kreutza obrona introspekcji : "łabędzi śpiew" czy obietnica lepszej przyszłości?

Show full item record

dc.contributor.author Dobroczyński, Bartłomiej [SAP11010748] pl
dc.date.accessioned 2015-05-11T11:10:59Z
dc.date.available 2015-05-11T11:10:59Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0048-5675 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6861
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Mieczysława Kreutza obrona introspekcji : "łabędzi śpiew" czy obietnica lepszej przyszłości? pl
dc.title.alternative Mieczyslaw Kreutz's defense of introspection : a "swan song" or a promise of its better future? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 155-165 pl
dc.description.additional Streszcz. ang. Bibliogr. s. 164-165 pl
dc.identifier.weblink http://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/2.56.2013_art.4.pdf pl
dc.abstract.en When Mieczysław Kreutz published his defense of introspection in the mid 20th century, the fate of this method was already sealed. Arguments difficult to dismiss were given by many psychologists interested in the unconscious mental processes as well as by those taking the behaviorist perspective. The possibility of ascertaining one’s own mental processes was proclaimed an illusion, and human consciousness as a subject of introspection was regarded as a theoretical construct similar to other psychological concepts. In the light of these arguments, the defense of introspection proposed by Kreutz seems more like a swan song for this method than a promise of its better future. pl
dc.abstract.other Kiedy w połowie XX wieku Mieczysław Kreutz publikował swoją obronę introspekcji, losy tej metody były już przesądzone. Trudne do zlekceważenie argumenty przeciwko introspekcji formułowali liczni psychologowie nieświadomości oraz badacze o behawiorystycznej orientacji. Możliwość bezpośredniego poznawania własnych procesów psychicznych została uznana za iluzję, zaś ludzka świadomość będąca jej przedmiotem – za taki sam konstrukt teoretyczny, jak inne kategorie psychologiczne. W świetle powyższych argumentów obrona introspekcji przedstawiona przez Kreutza wydaje się raczej łabędzim śpiewem tej metody, niż zapowiedzią jej lepszej przyszłości. pl
dc.description.volume 56 pl
dc.description.number 2 pl
dc.title.journal Przegląd Psychologiczny pl
dc.title.volume Aktualność myśli psychologicznej Mieczysława Kreutza pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-01-29 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)