Jagiellonian University Repository

Ewolucja statusu prawnego imigrantów na podstawie analizy wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki

pcg.skipToMenu

Ewolucja statusu prawnego imigrantów na podstawie analizy wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki

Show full item record

dc.contributor.author Laidler, Paweł [SAP11018173] pl
dc.date.accessioned 2014-08-26T12:47:42Z
dc.date.available 2014-08-26T12:47:42Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2081-4488 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/685
dc.language pol pl
dc.title Ewolucja statusu prawnego imigrantów na podstawie analizy wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki pl
dc.title.alternative The evolution of the legal status of immigrants based on an analysis of selected opinions of the United States Supreme Court pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-104 pl
dc.identifier.weblink http://www.kbnm.pan.pl/images/Studia_migracyjne__PP_1_2013.pdf#page=77 pl
dc.description.volume 39 pl
dc.description.number 1 (147) pl
dc.identifier.eissn 2544-4972 pl
dc.title.journal Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-02-16 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)