Jagiellonian University Repository

Pomiędzy religią a polityką : wokół wartości wniesionych przez Jana Pawła II do dialogu katolicko-judaistycznego

Pomiędzy religią a polityką : wokół wartości wniesionych ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa