Jagiellonian University Repository

Profesor dr hab. Wacław Uruszczak : 50 lat pracy naukowej

pcg.skipToMenu

Profesor dr hab. Wacław Uruszczak : 50 lat pracy naukowej

Show full item record

dc.contributor.author Zarzycki, Zdzisław [SAP11015887] pl
dc.date.accessioned 2019-02-16T09:58:26Z
dc.date.available 2019-02-16T09:58:26Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1733-0335 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68526
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Profesor dr hab. Wacław Uruszczak : 50 lat pracy naukowej pl
dc.title.alternative Prof., Ph.D. Wacław Uruszczak : 50 years of scientific work pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 455-474 pl
dc.description.additional Wykaz referatów i głosów w dyskusji na konferencjach, zjazdach oraz sympozjach naukowych w kraju i za granicą prof. dra hab. Wacława Uruszczaka (stan na dzień 30 czerwca 2018 r.) s. 458-474 pl
dc.identifier.weblink https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/20216 pl
dc.identifier.weblink https://szd.ka.edu.pl/numery/20-2017/szd-20-2017-zarzycki.pdf pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.eissn 2450-6095 pl
dc.title.journal Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego pl
dc.title.volume Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-22 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska