Jagiellonian University Repository

Profesor dr hab. Wacław Uruszczak : 50 lat pracy naukowej

pcg.skipToMenu

Profesor dr hab. Wacław Uruszczak : 50 lat pracy naukowej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska