Jagiellonian University Repository

An unfinished project or the dispute over the reform of higher education continued

pcg.skipToMenu

An unfinished project or the dispute over the reform of higher education continued

Show full item record

dc.contributor.author Cyrul, Wojciech [SAP11016999] pl
dc.contributor.author Stelmach, Jerzy [SAP11009101] pl
dc.date.accessioned 2019-02-15T10:10:59Z
dc.date.available 2019-02-15T10:10:59Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2080-1084 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68462
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title An unfinished project or the dispute over the reform of higher education continued pl
dc.title.alternative Niedokończony projekt, czyli sporu o reformę szkolnictwa wyższego ciąg dalszy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-95 pl
dc.description.additional Wersja w j. pol. "Niedokończony projekt, czyli sporu o reformę szkolnictwa wyższego ciąg dalszy" s. 69-82. Wersje (w j.pol. i j.ang.) mają różne DOI. pl
dc.identifier.weblink https://krytykaprawa.pl/resources/html/article/details?id=180932 pl
dc.subject.en higher education pl
dc.subject.en reform pl
dc.subject.en university model pl
dc.subject.en internationalisation of education pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.7206/kp.2080-1084.191 pl
dc.identifier.eissn 2450-7938 pl
dc.title.journal Krytyka Prawa pl
dc.title.volume Szkolnictwo wyższe i studia prawnicze. W dniu wejścia w życie nowej ustawy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-23 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0