Jagiellonian University Repository

Perski książę na Śląsku w 1923 roku? : wyniki wstępnych badań

Perski książę na Śląsku w 1923 roku? : wyniki wstępnych ...

Show full item record

dc.contributor.author Gacek, Tomasz [SAP11017126] pl
dc.date.accessioned 2019-02-15T08:48:56Z
dc.date.available 2019-02-15T08:48:56Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0039-3355 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68449
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Perski książę na Śląsku w 1923 roku? : wyniki wstępnych badań pl
dc.title.alternative A Persian Prince in Silesia in 1923? : preliminary research results pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 169-178 pl
dc.abstract.pl W historii lokalnej Zabrza zapisała się malownicza postać rzekomego perskiego księcia i siostrzeńca szacha Iranu, który miał uczyć się nowoczesnego górnictwa w tamtejszej kopalni Guido w latach ‘20 XX wieku. Autor porównuje zestawia informacje na temat orientalnego arystokraty z prasy z tamtego okresu i konfrontuje je z informacjami opublikowanymi ćwierć stulecia później a odnoszących się do wizyty dygnitarza afgańskiego Ministerstwa Górnictwa w Stanach Zjednoczonych. Zebrane materiały pozwalają na stwierdzenie, że w obu przypadkach mamy do czynienia z jedną i tą samą postacią. pl
dc.abstract.en In the local history of the city of Zabrze in the 1920s, there is a picturesque figure of an alleged prince of Persia and nephew to the Shah of Iran, who was supposed to be acquiring knowledge of the modern mining industry in the Guido mine. The author summarises the information pertaining to the mysterious Middle Eastern aristocrat published in the press at that time, and then confronts it with some media reports published over a quarter a century later referring to a visit of an Afghan dignitary – a senior official at the ministry of the mining industry of that country – in the USA. There is much circumstantial evidence to justify the supposition that the same person is being referred to. pl
dc.subject.pl Zabrze pl
dc.subject.pl Afganistan pl
dc.subject.pl Iran pl
dc.subject.pl górnictwo pl
dc.subject.en Zabrze pl
dc.subject.en Afghanistan pl
dc.subject.en Iran pl
dc.subject.en mining industry pl
dc.description.volume 81 pl
dc.title.journal Studia Śląskie pl
dc.title.volume Kościoły na Śląsku pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Gacek, Tomasz: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)