Jagiellonian University Repository

"Tego, czem napompowałem się przez 38 lat starczy jeszcze na zrobienie paru interesujących rzeczy" : galeria uzależnień i eksperymentów ukryta w "Listach do żony"

pcg.skipToMenu

"Tego, czem napompowałem się przez 38 lat starczy jeszcze na zrobienie paru interesujących rzeczy" : galeria uzależnień i eksperymentów ukryta w "Listach do żony"

Show full item record

dc.contributor.author Suchecka, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2019-02-15T07:39:14Z
dc.date.available 2019-02-15T07:39:14Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68438
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Tego, czem napompowałem się przez 38 lat starczy jeszcze na zrobienie paru interesujących rzeczy" : galeria uzależnień i eksperymentów ukryta w "Listach do żony" pl
dc.title.alternative "What I have pumped up for 38 years is enough to do some interesting things" : a gallery of addictions and experiments hidden in "Letters to my wife" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 103-109 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 109 pl
dc.identifier.weblink https://doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/141794496/7_suchecka_103_110.pdf pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia uzależnień, eksperymentów oraz chorób zawartych w korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza do żony Jadwigi Unrug. Materiał badawczy stanowi ich trwająca przez kilkanaście lat korespondencja oraz publikacje związane z niniejszym tematem, zwłaszcza książki Joanny Aulich-Hoffmann - Choroby Stanisława Ignacego Witkiewicza w korespondencji do żony Jadwigi oraz Wzmianki na temat chorób w korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza do żony Jadwigi. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi dolegliwości i niepokojów Witkacego ukrytych w korespondencji małżonków oraz poniekąd próba ich zrozumienia i zinterpretowania. pl
dc.abstract.en The presented article is an overview of presenting the problem of addiction, experiments and diseases in correspondence of Stanislaw Ignacy Witkiewicz to his wife Jadwiga Unrug. The research material is based on their correspondence marriage which arise during their marriage and publications related to this topic, especially Joanna Hoffmann-Aulich. pl
dc.subject.pl Stanisław Ignacy Witkiewicz pl
dc.subject.pl Jadwiga Unrug pl
dc.subject.pl Witkacy pl
dc.subject.pl korespondencja pl
dc.subject.pl uzależnienia pl
dc.subject.pl Listy do żony pl
dc.subject.en Stanisław Ignacy Witkiewicz pl
dc.subject.en Jadwiga Unrug pl
dc.subject.en Witkacy pl
dc.subject.en correspondence pl
dc.subject.en addictions pl
dc.subject.en Letters to wife pl
dc.description.number 22 (3) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDH.09.2018.22.07 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-14 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska