Jagiellonian University Repository

Doświadczenie umierania w "Tunelu" Jacka Kaczmarskiego

pcg.skipToMenu

Doświadczenie umierania w "Tunelu" Jacka Kaczmarskiego

Show full item record

dc.contributor.author Spiechowicz, Anna [USOS160763] pl
dc.date.accessioned 2019-02-15T07:29:18Z
dc.date.available 2019-02-15T07:29:18Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68435
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Doświadczenie umierania w "Tunelu" Jacka Kaczmarskiego pl
dc.title.alternative The experience of dying in "Tunel" by Jacek Kaczmarski pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 87-101 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 100-101 pl
dc.identifier.weblink https://doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/141794496/6_spiechowicz_87_102.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi analizę Tunelu (2004), ostatniego zbioru wierszy Jacka Kaczmarskiego. Poeta ten czytany był najczęściej przez pryzmat polityczności. Jego twórczość funkcjonowała wespół ze scenicznymi wykonaniami, Tunel zaś został w całości napisany jako tomik poetycki. Autorka czyta wiersze legendarnego barda "Solidarności" przez doświadczenie ciężkiej nieuleczalnej choroby i widmo śmierci wyłaniające się z tejże poezji. Zależy jej na tym, aby odkryć egzystencjalne treści w wierszach pieśniarza i ukazać go jako poetę zmagającego się za pomocą pisania z cierpieniem, umieraniem, schyłkiem. W swoich analizach bierze pod uwagę wcześniejszą twórczość poety i kontekst biograficzny, a także innych twórców opisujących podobne doświadczenia. Zadaje pytanie o to, jak ukazana jest w tych utworach ostateczność, i dokonuje syntezy omawianych obrazów. pl
dc.abstract.en The article offers a critical analysis of the poetic volume Tunel, written by Jacek Kaczmarski, a well-known Polish artist and the "Solidarity" bard. People usually read Jacek Kaczmarski through the prism of politics. The concepts of a deadly disease and dying are the main issues considered in the analysis. For the sake of analysis, earlier works, biographical context and works of other writers are used. What is of tremendous importance for this consideration is the question: How Kaczmarski shows an idea of the end? Finally, the characteristics of presented Jacek Kaczmarski outputs are synthesized. pl
dc.subject.pl Jacek Kaczmarski pl
dc.subject.pl choroba pl
dc.subject.pl śmierć pl
dc.subject.pl Tunel pl
dc.subject.en Jacek Kaczmarski pl
dc.subject.en disease pl
dc.subject.en death pl
dc.subject.en Tunel pl
dc.description.number 22 (3) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDH.09.2018.22.06 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-14 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska