Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi (1945-2015)Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Filologiczny Not affiliated
Czerwiński Maciej

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Filologiczny
Czerwiński Maciej

Author's area of expertise

author/editor Wydział Filologiczny
Czerwiński Maciej