Jagiellonian University Repository

Prawo do edukacji : przykład szkolnictwa wyższego Argentyny, Brazylii i Chile

Prawo do edukacji : przykład szkolnictwa wyższego ...

Show full item record

dc.contributor.author Rybkowski, Radosław [SAP11017375] pl
dc.date.accessioned 2014-08-26T12:47:16Z
dc.date.available 2014-08-26T12:47:16Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1643-9171 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/683
dc.language pol pl
dc.title Prawo do edukacji : przykład szkolnictwa wyższego Argentyny, Brazylii i Chile pl
dc.title.alternative The right to education : examples of higher education systems of Argentina, Brazil and Chile pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 219-237 pl
dc.identifier.weblink https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/468 pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 24 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2391-9485 pl
dc.title.journal Horyzonty Wychowania = Horizons of Education pl
dc.title.volume Indywidualizm - szansa czy zagrożenie? = Individualism - opportunity or a threat? pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-25 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)