Jagiellonian University Repository

Pismo chińskie jako reprezentacja rzeczywistości : rekonstrukcja językowego obrazu ognia utrwalonego w znakach chińskich

pcg.skipToMenu

Pismo chińskie jako reprezentacja rzeczywistości : rekonstrukcja językowego obrazu ognia utrwalonego w znakach chińskich

Show full item record

dc.contributor.author Grych, Katarzyna [SAP14010281] pl
dc.date.accessioned 2019-02-14T12:52:23Z
dc.date.available 2019-02-14T12:52:23Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68385
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Pismo chińskie jako reprezentacja rzeczywistości : rekonstrukcja językowego obrazu ognia utrwalonego w znakach chińskich pl
dc.title.alternative Chinese script as a representation of the world : a reconstruction of the linguistic view of the fire embedded in Chinese characters pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-20 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 20 pl
dc.identifier.weblink https://doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/141794496/1_grych_7_20.pdf pl
dc.abstract.pl The aim of this article is to shortly describe the thesis of the linguistic worldview, as well as to present basic information on the development and the structure of Chinese characters, and finally, to reconstruct the linguistic view of fire embedded in the Chinese script through the analysis of the characters with the semantic component 火 huǒ 'fire'. pl
dc.abstract.en Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi tezy o językowym obrazie świata, zaprezentowanie podstawowych informacji na temat rozwoju i budowy chińskich znaków oraz zrekonstruowanie językowego obrazu ognia utrwalonego w piśmie chińskim na podstawie analizy znaków z kluczem semantycznym 火 huǒ 'ogień'. pl
dc.subject.pl językowy obraz świata pl
dc.subject.pl pismo chińskie pl
dc.subject.pl chińskie znaki pl
dc.subject.pl klucze semantyczne pl
dc.subject.pl ogień pl
dc.subject.pl konceptualizacja pl
dc.subject.en linguistic worldview pl
dc.subject.en Chinese script pl
dc.subject.en Chinese characters pl
dc.subject.en radicals pl
dc.subject.en fire pl
dc.subject.en conceptualization pl
dc.description.number 22 (3) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDH.09.2018.22.01 pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-14 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska