Jagiellonian University Repository

Exploring the future

Exploring the future

Show full item record

dc.contributor.author Rybkowski, Radosław [SAP11017375] pl
dc.date.accessioned 2014-08-26T12:47:08Z
dc.date.available 2014-08-26T12:47:08Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2082-5897 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/682
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Exploring the future pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-26 pl
dc.identifier.weblink https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/259 pl
dc.description.number 9 (4) pl
dc.description.publication 0,55 pl
dc.title.journal Horyzonty Polityki = Horizons of Politics pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-07-16 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 1 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa