Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Czasopismo "Awedis" i jego rola w zbliżeniu różnych ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Król-Mazur Renata
Adamik-Szysiak, Małgorzata
Godlewska, Ewa

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Król-Mazur Renata
Adamik-Szysiak, Małgorzata
Godlewska, Ewa

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Król-Mazur Renata
Adamik-Szysiak, Małgorzata
Godlewska, Ewa