Jagiellonian University Repository

Separacja prawna małżonków

pcg.skipToMenu

Separacja prawna małżonków

Show full item record

dc.contributor.author Kasprzyk, Piotr pl
dc.date.accessioned 2019-02-13T09:53:24Z
dc.date.available 2019-02-13T09:53:24Z
dc.date.created 2003 pl
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 1643-8299 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68249
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Lublin : Wydaw. KUL pl
dc.description.physical 217-222 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. pl
dc.identifier.weblink https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/571/Pa%C5%84stwo_i_Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_Studia_Rozprawy_Artykuly_nr1_2004.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=206 pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.eissn 2451-0858 pl
dc.title.original Separacja prawna małżonków pl
dc.title.journal Państwo i Społeczeństwo pl
dc.contributor.reviewer Zarzycki, Zdzisław [SAP11015887] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-13 pl
dc.participation Zarzycki, Zdzisław: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska