Jagiellonian University Repository

Model przegranej w sporcie na przykładzie żeńskiej piłki siatkowej

pcg.skipToMenu

Model przegranej w sporcie na przykładzie żeńskiej piłki siatkowej

Show full item record

dc.contributor.author Tokarz, Aleksandra [SAP11007286] pl
dc.contributor.author Salwin, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2019-02-12T16:54:04Z
dc.date.available 2019-02-12T16:54:04Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0048-5675 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68192
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Model przegranej w sporcie na przykładzie żeńskiej piłki siatkowej pl
dc.title.alternative Model of failure : the example of women's volleyball pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 61-76 pl
dc.identifier.weblink http://www.kul.pl/files/714/1.61.2018_art.3.pdf pl
dc.abstract.pl Model przegranej w sporcie na przykładzie żeńskiej piłki siatkowej. Pierwsza część tekstu odpowiada na pytanie o dyspozycje i cechy osobowościowe wpływające na wynik sportowy, a szczególnie predestynujące do przegranej, takie jak: wysoki poziom lęku, ocena własnej skuteczności i wartości, samoocena, perfekcjonizm i właściwości temperamentu. W tej analizie wskażemy także na procesy motywacyjne, poznawcze oraz grupowe toczące się w trakcie gry. Kolejno zajmiemy się czynnikami sytuacyjnymi, które wpływają na wynik sportowy, są to: właściwości związane z zachowaniem zawodnika na boisku wobec zmieniającego się wyniku, czynniki związane z otoczeniem zewnętrznym takim jak miejsce rozgrywania meczu i doping kibiców, a trzecia dotyczy osobą trenera i jego oddziaływania zespół. Końcowa część tekstu przedstawia wybrane procesy psychicznymi determinujące wynik sportowy: procesy uwagi, stresu, regulacyjny wpływ stylów poznawczych, szczególnie zależności-niezależności od pola. Szkic modelu przegranej w sporcie podsumowuje dokonane analizy i przegląd badań. pl
dc.abstract.en The model of failure on the example of women’s volleyball. The first part of the text answered the question about dispositions and personality traits influencing sport results character, in particular those which make one predestined to failure; such as: high level of fear, the assessment of self-efficacy and self-worth, self-esteem, perfectionism, temperament traits. In the analysis we also identified motivational, cognitive and group processes, taking place in the course of a game. We successively addressed situational factors which determine sport results: characteristics connected with the behaviour of an athlete in the face of changing result; factors connected with the external environment, such as; the place where the match is taking place, the cheering of fans; and the third one which is connected with the coach and their influence on the team. The final part of the text presented selected psychological processes, determining sport results: attention process, regulatory impact of cognitive styles, particularly field-dependency and field-independency. The draft of the model of failure in sports summarizes carried-out analyses and the overview of research. pl
dc.subject.pl porażka w sporcie pl
dc.subject.pl uwarunkowania porażki w sporcie pl
dc.subject.pl psychologiczne mechanizmy porażki w sporcie pl
dc.subject.pl koncepcje psychologiczne porażki pl
dc.subject.en failure in sports pl
dc.subject.en determinants of failure in sports pl
dc.subject.en psychological concepts of failure pl
dc.description.volume 61 pl
dc.description.number 1 pl
dc.title.journal Przegląd Psychologiczny pl
dc.title.volume Psychologia sportu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-24 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 12


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)