Jagiellonian University Repository

Dezinformacja i wojna psychologiczna jako element polityki Związku Sowieckiego i Federacji Rosyjskiej

pcg.skipToMenu

Dezinformacja i wojna psychologiczna jako element polityki Związku Sowieckiego i Federacji Rosyjskiej

Show full item record

dc.contributor.author Helma, Szymon [USOS129402] pl
dc.date.accessioned 2019-02-12T13:52:38Z
dc.date.available 2019-02-12T13:52:38Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68185
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Dezinformacja i wojna psychologiczna jako element polityki Związku Sowieckiego i Federacji Rosyjskiej pl
dc.title.alternative Disinformation and psychological warfare as an element of the policy of the Soviet Union and the Russian Federation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 79-98 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 97-98 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono genezę szerokiego zastosowania dezinformacji przez Rosję, jej cele oraz sposoby dezinformowania opinii publicznej. Celem pracy jest zaprezentowanie dotychczasowej wiedzy o dezinformacji w syntetyczny sposób, tak aby umożliwić czytelnikowi jej rozpoznawanie współcześnie. pl
dc.abstract.en The article presents brief analysis of Russian disinformation campaigns, its goals and means applied to misinform public opinion. The main goal of this paper is presentation previous known facts about disinformation to the reader recognize current disinformation attempts. pl
dc.subject.pl dezinformacja pl
dc.subject.pl wywiad pl
dc.subject.pl służby specjalne pl
dc.subject.pl wojna informacyjna pl
dc.subject.pl KGB pl
dc.subject.pl GRU pl
dc.subject.pl SVR pl
dc.subject.en disinformation pl
dc.subject.en intelligence agency pl
dc.subject.en information warfare pl
dc.subject.en KGB pl
dc.subject.en GRU pl
dc.subject.en SVR pl
dc.description.number 22 (3) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDSp.09.2018.22.05 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska