Jagiellonian University Repository

Wizerunek Rafała Blechacza w polskiej prasie : pianista i muzyka poważna w mediach

pcg.skipToMenu

Wizerunek Rafała Blechacza w polskiej prasie : pianista i muzyka poważna w mediach

Show full item record

dc.contributor.author Kowalska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2019-02-11T12:12:37Z
dc.date.available 2019-02-11T12:12:37Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68069
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wizerunek Rafała Blechacza w polskiej prasie : pianista i muzyka poważna w mediach pl
dc.title.alternative The image of Rafał Blechacz in the Polish press : a pianist and classical music in the media pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 78-98 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 96-98 pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/item/wizerunek-rafala-blechacza-w-polskiej-prasie-pianista-i-muzyka-powazna-w-mediach pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i analiza wizerunku pianisty Rafała Blechacza, kreowanego przez polskie dzienniki, "Gazetę Wyborczą" oraz "Rzeczpospolitą", w okresie od października 2005 roku do końca 2017 roku. Artykuł składa się z części poświęconej teorii wizerunku i roli mediów w jego kształtowaniu oraz części prezentującej wyniki badania przeprowadzonego przeze mnie, mającego na celu ukazanie wizerunku Rafała Blechacza kreowanego przez wyżej wspomniane dzienniki. Artykuł jest skrótem mojej pracy licencjackiej, obronionej w czerwcu 2018 roku. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to present and analyse the image of the pianist Rafał Blechacz, created by Polish newspapers, "Gazeta Wyborcza" and "Rzeczpospolita" in the period from October 2005 to December 2017. The first part of the article consists of theory of image and a role of media in its creation, the second one presents results of a study, which one's objective was to show the image of Rafał Blechacz created by aforementioned daily newspapers. This scientific article is a summary of my bachelor's thesis defended in June 2018. pl
dc.subject.pl Rafał Blechacz pl
dc.subject.pl muzyka poważna pl
dc.subject.pl prasa codzienna pl
dc.subject.pl wizerunek pl
dc.subject.pl pianista pl
dc.subject.en Rafał Blechacz pl
dc.subject.en classical music pl
dc.subject.en daily newspapers pl
dc.subject.en image pl
dc.subject.en pianist pl
dc.description.number 4 (1) pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Fake news pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-10 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa