Jagiellonian University Repository

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie C-473/16, F przeciwko Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

pcg.skipToMenu

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie C-473/16, F przeciwko Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Show full item record

dc.contributor.author Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.date.accessioned 2019-02-11T12:10:51Z
dc.date.available 2019-02-11T12:10:51Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1730-4504 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68068
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie C-473/16, F przeciwko Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal pl
dc.title.alternative Commentary on the Judgment of the Court of Justice of the European Union of 25 January 2018 in the case C-473/16, F v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 197-208 pl
dc.description.additional Streszcz. w j. ang. s. 208 pl
dc.identifier.weblink http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/M.+Kowalski_PWPM2018_pages-197-208.pdf pl
dc.abstract.en The text comments on the Court of Justice of the European Union judgment of 25 January 2018 in the case C-473/16, F v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. The judgment was delivered within the framework of the preliminary ruling procedure following the request from the Hungarian court - Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. The judgment commented on places itself within the growing case-law of the CJEU interpreting the secondary EU legislation in asylum policies. The judgment refers to asylum claims related to sexual orientation and gender identity and specifically to controversial methods allowing for the assessment of one's sexual orientation in asylum procedure. pl
dc.subject.pl azyl pl
dc.subject.pl status uchodźcy pl
dc.subject.pl TSUE pl
dc.subject.pl sprawa C-473/16 pl
dc.subject.en asylum pl
dc.subject.en refugee status pl
dc.subject.en CJEU pl
dc.subject.en case C-473/16 pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.26106/375d-4a68 pl
dc.title.journal Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-22 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa