Jagiellonian University Repository

Projektowany Turnicki Park Narodowy : stan walorów przyrodniczych - 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim

pcg.skipToMenu

Projektowany Turnicki Park Narodowy : stan walorów przyrodniczych - 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim

Show full item record

dc.contributor.editor Bara, Iwona pl
dc.contributor.editor Boćkowski, Mariusz [USOS1774] pl
dc.contributor.editor Radosław, Michalski pl
dc.date.accessioned 2019-02-11T10:42:29Z
dc.date.available 2019-02-11T10:42:29Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-950568-2-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68059
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Projektowany Turnicki Park Narodowy : stan walorów przyrodniczych - 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim pl
dc.title.alternative The Projected Turnicki National Park : the State of Natural values in 35 years from the first design of the Park summary pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Nowosiółki Dydyńskie : Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze pl
dc.description.physical 400 pl
dc.description.additional ISBN na podstawie serwisu e-ISBN.pl pl
dc.description.publication 34,5 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-950568-3-3 pl
dc.affiliation Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska