Jagiellonian University Repository

Брэсцкая Біблія : унікальны помнік культуры ХVI стагоддзя : новыя даследаванні і матэрыялы

Брэсцкая Біблія : унікальны помнік культуры ХVI ...

Show full item record

dc.contributor.editor Walecki, Wacław [SAP11006555] pl
dc.contributor.other Mâsnânkìna, Ala Mìhajlaŭna pl
dc.date.accessioned 2019-02-10T16:19:28Z
dc.date.available 2019-02-10T16:19:28Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-985-7122-12-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68026
dc.language blr pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other Брэсцкая Біблія pl
dc.title Брэсцкая Біблія : унікальны помнік культуры ХVI стагоддзя : новыя даследаванні і матэрыялы pl
dc.title.alternative Brèsckaâ Bìblìâ : unìkal'ny pomnìk kul'tury XVI stagoddèâ : novyâ dasledavannì ì matèryâly pl
dc.title.alternative The Brest Bible : unique monument of culture of the 16th century : new studies and materials pl
dc.title.alternative Biblia Brzeska : unikatowy zabytek kultury ХVI wieku : nowe badania i materiały pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Mìnsk : Palìgrafkambìnat ìmâ Â. Kolasa pl
dc.description.physical 271, [1] pl
dc.description.additional Pod ogólną redakcją Wacława Waleckiego, redaktor wydawniczy: Ala Mìhajlaŭna Mâsnânkìna. Obejmuje: artykuły naukowe (s. 3-95); materiały ilustracyjne (Ілюстрацыйны матэрыял = Ìlûstracyjny matèryâl, s. 97-136); bibliografię Biblii Brzeskiej (Бібляграфічны паказальнік = Bìblâgrafìčny pakazalʹnìk, s. 137-267) pl
dc.subject.pl Biblia Brzeska pl
dc.subject.en Brest Bible pl
dc.description.publication 22 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)