Jagiellonian University Repository

New Polish anthropology

New Polish anthropology

Show full item record

dc.contributor.author Barański, Janusz [SAP11016755] pl
dc.date.accessioned 2019-02-09T13:45:47Z
dc.date.available 2019-02-09T13:45:47Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1330-3627 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68016
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.subject.other etnologija/kulturna antropologija pl
dc.subject.other kriza pl
dc.subject.other tradicija pl
dc.subject.other modernost pl
dc.subject.other teorija pl
dc.subject.other metodologija pl
dc.subject.other kulturalni studiji pl
dc.title New Polish anthropology pl
dc.title.alternative Nova poljska antropologija pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 211-222 pl
dc.identifier.weblink https://hrcak.srce.hr/29455 pl
dc.abstract.en Despite the fact that anthropology in Poland faces the same crisis as anthropology worldwide, namely, the disappearance of the traditional subjects of interest, it still maintains, a unique theoretical and methodological perspective, the main points of which are: holism, qualitative methods, methodical skepticism and a focus on the primacy of culture. This approach also appears to be useful in doing research on complex modern cultures. In its shift from the more traditional to more modern subjects of interest, Polish anthropological research has focused on national identity, popular culture, subcultures, consumer culture, and lifestyle, among others. pl
dc.abstract.other Antropologija u Poljskoj prolazi istu krizu kao i antropologija u svijetu, tocnije, nestanak tradicionalnog subjekta istrazivanja koji je ukljucivao relativno jednostavna, mala drustva sto su na neki nacin bila izvan dodira s modernim svijetom i/ili, u zadnjih nekoliko desetljeca, podređene i marginalizirane skupine toga istog svijeta. Antropologija je, međutim, stvorila jedinstvenu teoretsku i metodolosku paradigmu, cije su glavne postavke holizam, kvalitativne metode, metodoloski skepticizam i naglasak na primarnosti kulture. Rezultati tog istrazivanja bili su modeli "primitivnih" i tradicijskih kultura. Glavne znacajke modela jesu: neformalni odnosi i njihova neposrednost, moc autoriteta, velika uloga religije, sklonost zajednistvu, mit o posebnosti skupine te, naposljetku ali ne manje bitno, simbolicki karakter pripadajuceg svjetonazora. Sire gledano, taj je pristup stvoren tijekom nekoliko desetljeca istrazivanja "primitivnih" i tradicijskih kultura, a moze biti koristan i u istrazivanju modernih, slozenijih kultura. Ovo intelektualno naslijeđe moze biti temelj za sve antropologije svijeta. U tom prijelazu iz tradicionalnijih u modernije teme istrazivanja poljska se antropologija usmjerila na istrazivanja nacionalnog identiteta, popularne kulture, supkultura, konzumerizma, stila zivota - da spomenem samo neke primjere. Taj prijelaz nastaje istovremeno sa sve vecom interdisciplinarnoscu u humanistickim i drustvenim znanostima. U slucaju poljske antropologije takav je razvoj situacije rezultirao usvajanjem pristupa koji je blizi kulturnim studijima. Taj je pomak vidljiv u sadasnjem kurikulumu studija etnologije i kulturne antropologije. Pitanje je da li etnologija moze sacuvati svoj identitet istrazujuci teme poput etniciteta, roda, identiteta, popularne kulture ili najnovije i izuzetno vazne teme poput kulturnih politika. pl
dc.subject.en ethnology pl
dc.subject.en cultural anthropology pl
dc.subject.en crisis pl
dc.subject.en tradition pl
dc.subject.en cultural studies pl
dc.subject.en modernity pl
dc.subject.en theory pl
dc.subject.en methodology pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.eissn 1848-9532 pl
dc.title.journal Studia Ethnologica Croatica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-02-05 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa