Jagiellonian University Repository

Comparative studies of low energy $pp\eta$ and $pp{\eta }'$ systems with the COSY-11 detector

pcg.skipToMenu

Comparative studies of low energy $pp\eta$ and $pp{\eta }'$ systems with the COSY-11 detector

Show full item record

dc.contributor.author Klaja, Paweł [USOS58617] pl
dc.contributor.author Czyżykiewicz, Rafał [USOS58711] pl
dc.contributor.author Moskal, Paweł [SAP11015350] pl
dc.date.accessioned 2019-02-08T15:05:58Z
dc.date.available 2019-02-08T15:05:58Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1899-2358 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68000
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Comparative studies of low energy $pp\eta$ and $pp{\eta }'$ systems with the COSY-11 detector pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 45-49 pl
dc.identifier.weblink https://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Sup&vol=2&page=45 pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.conftype international pl
dc.identifier.eissn 2082-7865 pl
dc.title.journal Acta Physica Polonica. B, Proceedings Supplement pl
dc.title.volume Symposium on Meson Physics pl
dc.contributor.institution COSY-11 Collaboration pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-02-08 pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Symposium on Meson Physics; 2008-10-01; 2008-10-04; Kraków; Polska; ; indeksowana w Scopus; ; pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa