Jagiellonian University Repository

Czysta wiara i nieprawowierny świat w naukach i przysięgach biskupich

Czysta wiara i nieprawowierny świat w naukach i ...

Show full item record

dc.contributor.author Nowak, Alicja [SAP11016647] pl
dc.contributor.editor Gil, Dorota [SAP11015330] pl
dc.contributor.editor Kuczyńska, Marzanna pl
dc.date.accessioned 2015-05-09T09:47:09Z
dc.date.available 2015-05-09T09:47:09Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64028-57-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6791
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Czysta wiara i nieprawowierny świat w naukach i przysięgach biskupich pl
dc.title.alternative Pure faith and the world of misbelievers in Ruthenian priest’s teachings and oaths pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda pl
dc.description.physical 119-132 pl
dc.abstract.pl Tradycyjne nauki głoszone do duchowieństwa (synodalne i dla nowo wyświęcanych kapłanów), jak również te, które były przedmowami do ksiąg liturgicznych i cerkiewnych, na ogół nie definiują pojęcia "innowierca". Zawierają one ogólne przestrogi przed kontaktami z "heretykami, schizmatykami i jawnogrzesznikami". Bardziej szczegółowe są zawarte w nich instrukcje dotyczące postępowania w konkretnych przypadkach – gdyby wspomniane spotkania były nieuniknione albo doszło do bezpośredniej napaści i zagrożenia ze strony innowierców. W biskupich przysięgach, które odzwierciedlają lokalną praktykę obrzędową oraz specyfikę eklezjologii na danym terenie, częściej i w sposób o wiele obszerniejszy wspomina się przedstawicieli świata różnowierczego, lecz lista heretyków rzadko jest aktualizowana. pl
dc.abstract.en In traditional teachings for the clergy (the Synod one and for the newly ordained priests) and prefaces in liturgical books seldom, one can find strict definition of the term dissenter. This kind of sources contains warnings against contacts with heretics, schismatic and overtly sinners. Also more detailed instructions how to behave in a way of unavoidable meeting or in the situation of immediate assault and danger threat of apostates. In bishop’s oaths which reflect local practice and the specifics of ecclesiology on the particular territory, in comparison with the teachings more often are mentioned representatives of misbelievers, but the list of Church enemies is rarely updated. pl
dc.subject.pl kapłan pl
dc.subject.pl nauka pl
dc.subject.pl schizmatyk pl
dc.subject.pl wiara pl
dc.subject.en priest pl
dc.subject.en teaching pl
dc.subject.en schismatic pl
dc.subject.en faith pl
dc.description.series Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, ISSN 1734-042X; 9 pl
dc.description.points 8 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Nowak, Alicja: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Katedra Ukrainoznawstwa pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych. Świadectwa historyczne i odwołania współczesne (w 600 rocznicę soboru w Konstancji i uwięzienia Jana Husa); 2014-06-16; 2014-06-18; Nowy Sącz; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)