Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Sekwencja kar łącznych (art. 87 § 2 k.k.) a sekwencja ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Małecki Mikołaj

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Małecki Mikołaj

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Małecki Mikołaj