Jagiellonian University Repository

Konsensualne formy działań administracyjnoprawnych zastępujące lub uzupełniające decyzje administracyjne

pcg.skipToMenu

Konsensualne formy działań administracyjnoprawnych zastępujące lub uzupełniające decyzje administracyjne

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa