Jagiellonian University Repository

Aromatic properties of 8-hydroxyquinoline and its metal complexes

Aromatic properties of 8-hydroxyquinoline and its ...

Show full item record

dc.contributor.author Zborowski, Krzysztof [SAP11017641] pl
dc.contributor.author Sola, Miquel pl
dc.contributor.author Poater, Jordi pl
dc.contributor.author Proniewicz, Leonard [SAP11008736] pl
dc.date.accessioned 2015-05-08T13:00:51Z
dc.date.available 2015-05-08T13:00:51Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1895-1066 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6786
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Aromatic properties of 8-hydroxyquinoline and its metal complexes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 655-663 pl
dc.identifier.weblink https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/chem.2013.11.issue-5/s11532-013-0215-6/s11532-013-0215-6.pdf pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.doi 10.2478/s11532-013-0215-6 pl
dc.identifier.eissn 1644-3624 pl
dc.title.journal Central European Journal of Chemistry pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-01-29 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Fizyki Chemicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 A]: 25


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0