Jagiellonian University Repository

Poland

pcg.skipToMenu

Poland

Show full item record

dc.contributor.author Mitrus, Leszek [SAP11016105] pl
dc.contributor.editor Freedland, Mark pl
dc.contributor.editor Prassl, Jeremias pl
dc.date.accessioned 2015-05-08T12:05:39Z
dc.date.available 2015-05-08T12:05:39Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-1-84946-624-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6781
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Poland pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Oxford pl
dc.pubinfo Portland pl
dc.pubinfo Oregon : Hart Publishing pl
dc.description.physical 229-239 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy analizy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-341/05 Laval oraz C-438/05 Viking, dotyczących swobody prowadzenia działalności gospodarczej, swobody świadczenia usług oraz możliwości podejmowania akcji zbiorowych w państwach członkowskich. Opracowanie przedstawia również znaczenie orzeczeń dla zbiorowego prawa pracy i stosunków przemysłowych w Polsce. pl
dc.abstract.en The elaboration analyses the rulings of the Court of Justice of the European Union in cases C-341/05 Laval and C-438/05 Viking, that concern freedom of establishment and freedom to provide services and possibilities to undertake collective action in Member States. The article also presents the meaning of the abovementioned rulings for collective labour law and industrial relations. pl
dc.subject.pl swoboda prowadzenia działalności gospodarczej pl
dc.subject.pl swoboda świadczenia usług pl
dc.subject.pl spór zbiorowy pl
dc.subject.pl sprawa Viking pl
dc.subject.pl sprawa Laval pl
dc.subject.pl zbiorowe prawo pracy pl
dc.subject.en freedom of establishment pl
dc.subject.en freedom to provide services pl
dc.subject.en collective dispute pl
dc.subject.en Viking case pl
dc.subject.en Laval case pl
dc.subject.en collective labour law pl
dc.description.series EU Law in the Member States; 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eisbn 978-1-78225-534-5 pl
dc.title.container Viking, Laval and beyond pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)